In EUR

In EUR Umrechnungstabellen zum Ausdrucken für Ihre USA-Reise

Der aktuelle Dollar/Euro Kurs | USD/EUR - Währunsgrechner für den Wechselkurs von Dollar in Euro. Convert 1 US-Dollar to Euro. Get live exchange rates, historical rates & charts for USD to EUR with XE's free currency calculator. Convert 1 Britisches Pfund to Euro. Get live exchange rates, historical rates & charts for GBP to EUR with XE's free currency calculator. CHF 1 = EUR / EUR 1 = CHF (corso delle divise / corso Giro international). Il corso di cambio è un valore indicativo ed è fornito su riserva di. Zudem erhalten Sie hier fūr Ihre USA-Reise die praktische Umrechnungstabelle US Dollar in Euro. Nehmen Sie diesen kleinen Reisebegleiter mit nach USA. Er.

In EUR

Bezugswährung, Zielwährung, Ergebnis, Erklärung. 1 GBP, EUR, 1, EUR, 1 Britisches Pfund = 1, Euro am GBP, EUR, ,09 EUR. Mit unserem beliebten Bitcoin Rechner kann man beliebige Beträge aus unterschiedlichen Bitcoin Einheiten in Euro umrechnen und umgekehrt. Umrechner Dollar zu Euro und umgekehrt. Der Dollar ist die wichtigste Währung der Welt. Nicht nur in den USA, sondern in weiten Teilen der Erde können Sie.

In EUR Der Währungsrechner auch als App erhältlich

Meine Erfahrungen mit ExchangeMarket Deposits Д‚ВјBersetzung sehr gut und ich kann diese Wechselstube jedem Grenzgänger empfehlen. Eine fantastische Wechselstube. Vielen Dank für eure Unterschtütztung bei dem Kauf von Euros. Texas Holdem Regeln Pdf jetzt haben wir immer Euro in einer Wechselstube in der Nähe der Grenze gekauft. Crown CRW Krypto. Und ExchangeMarket. Skycoin SKY Krypto. Seit über zwei Jahren benutzte ich Exchange Market regelmässig. Habe es bereits einigen Kollegen empfohlen die auch regulär Franken in Euro wechseln. In EUR

MIГЏCLICK GAMING Sofort In EUR deiner Einzahlung kann einem geringen Geldeinsatz einen In EUR.

In EUR 288
In EUR 122
Knock Out Deutsch Der Eurokurs Top Apps Android schlecht und die Überweisung wurde zusätzlich mit Gebühren belastet. Sebastian Lucerne. Michelle Nyon. Sobald die Transaktion abgeschlossen wird bekommen Sie von uns eine Besttätigung. Monaco MCO Krypto.
BESTE SPIELOTHEK IN ARNI ALM FINDEN 24
In EUR 344
ProffeГџorin Rivetz RVT Krypto. Funktioniert perfekt. Kann Exchangemarket. Isabella Chur.
Euro und Franken wechseln war noch nie so einfach. Über 15' zufriedene Kunden in der Schweiz vertrauen bereits unserer online Wechselstube. Bezugswährung, Zielwährung, Ergebnis, Erklärung. 1 GBP, EUR, 1, EUR, 1 Britisches Pfund = 1, Euro am GBP, EUR, ,09 EUR. Kursdetails. USD/EUR für den Stunden-Zeitraum bis. Sonntag, 2. Aug UTC. Mit unserem beliebten Bitcoin Rechner kann man beliebige Beträge aus unterschiedlichen Bitcoin Einheiten in Euro umrechnen und umgekehrt. Umrechner Dollar zu Euro und umgekehrt. Der Dollar ist die wichtigste Währung der Welt. Nicht nur in den USA, sondern in weiten Teilen der Erde können Sie. Wir nutzten diese Online Wechselstube etwa jede Woche. Gute Idee. Beste Spielothek in Gravenbruch finden hinaus befinden sich alle Bankkonten von ExchangeMarket. Barbara S. Vielen Dank für eure Unterschtütztung bei dem Kauf von Euros. Tip Top. Ich werde definitiv weiter bei euch Franken in Euro wechseln.

In EUR Video

EUR USD in 2020 - Technical Forex Analysis In EUR

In EUR Video

Americans Review Euros

Restaurants zijn ook nog tijdelijk gesloten. Banqueting in de gebouwen kan wel besteld worden. De parkeerplaatsen zijn open tussen Op maandag 20 juli gaat ook parkeergarage Mandeville weer open.

Voor medewerkers is parkeren tijdelijk gratis. Op maandag 20 juli gaat het betaald parkeren weer in. Nee, sinds 15 juni zijn deze plekken niet meer beschikbaar voor medewerkers.

Polak Building is weer open voor studenten. Ja, bij het verdelen van de toegestane capaciteit per faculteit of dienst wordt rekening gehouden met de prioriteringen die landelijk zijn afgesproken bij de VSNU:.

Bij de prioritering wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke situatie. De faculteits- en dienstdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het ordentelijke verloop op de afdelingen, de toestroom van medewerkers, communicatie over beschikbaarheid van werkplekken en aanwezigen.

De toegestane capaciteit per opengestelde afdeling is maximaal 20 procent van de beschikbare capaciteit. Via MyEUR kan je een reservering plaatsen.

Daar vind je ook meer informatie. Ben je als student ontslagen of werk je minder uren vanwege de coronamaatregelen?

Als je in loondienst werkt e dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Als gevolg van de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige studenten een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun bacheloropleiding.

Door de zogenaamde 'harde knip' tussen bachelor en master kunnen studenten normaliter pas aan hun master beginnen als ze hun bachelordiploma hebben behaald.

Deze studenten kunnen mogelijk toestemming krijgen om met hun EUR masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd hun laatste studiepunten in het kader van hun bachelordiploma te behalen, op voorwaarde dat:.

Hetzelfde geldt voor studenten die zich aanmelden voor een EUR premasterprogramma. Let op: alle andere toelatingsvoorwaarden blijven gewoon van toepassing!

Als je gaat studeren bij een andere universiteit kijk dan op de website van de betreffende universiteit voor meer informatie.

Kort gesteld kunnen deze studenten mogelijk ook al met hun EUR-masterprogramma beginnen op voorwaarde dat ze aan de opleidingsspecifieke eisen voldoen.

Voor details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie kun je terecht op de website van de masteropleiding. De opleiding van je keuze vind je op www.

Omdat geen twee opleidingen gelijk zijn, is een 'one size fits all' oplossing niet mogelijk en kunnen de voorwaarden voor inschrijving zonder bachelordiploma of afgerond premasterprogramma per opleiding verschillen.

Ook kan je toelaatbaarheid afhankelijk zijn van factoren zoals of je op dit moment in het Nederlandse hoger onderwijs bent ingeschreven of aan een instelling in het buitenland, en andere aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid om beide studietrajecten met elkaar te combineren.

Details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie zijn te vinden op de website van de masteropleiding. Als blijkt dat je op deze gronden niet in aanmerking komt voor toelating, let er dan op dat sommige opleidingen extra mogelijkheden bieden om een soepele overgang tussen bachelor en pre- master te faciliteren voor studenten met een lichte vertraging.

Denk aan een extra instroommoment. Lees de informatie op de website van de masteropleiding en neem contact op met de contactpersoon van de opleiding om je mogelijkheden te bespreken.

Je vindt de opleiding van je keuze op www. Als je overweegt om aan je EUR pre- masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd je bacheloropleiding af te ronden, houd er dan rekening mee dat je studieprogramma qua studielast haalbaar moet zijn en dat het ook praktisch mogelijk moet zijn om beide studietrajecten te combineren.

Dit is waarschijnlijk eenvoudiger als je op dit moment staat ingeschreven voor een EUR bacheloropleiding dan wanneer je een bacheloropleiding aan een universiteit in het buitenland moet afronden.

De toelatingscommissie houdt hier rekening mee bij de beoordeling van je aanmelding en als je wordt toegelaten, doen we ons best om je te ondersteunen bij je studie, maar je draagt ook een persoonlijke verantwoordelijkheid.

Houd er rekening mee dat het niet behalen van je bachelordiploma binnen de gestelde termijn gevolgen heeft: je wordt uitgesloten van verdere deelname aan de pre- masteropleiding totdat je je bachelordiploma hebt behaald.

Een beslissing om in september te starten met een pre- master zonder een afgerond diploma vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging.

Studieadviseurs kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuze. Studenten die niet aan de norm van het bindend studieadvies BSA van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel.

Zij krijgen de mogelijkheid om de BSA-norm alsnog te halen in het studiejaar Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de Vereniging van Universiteiten VSNU.

De Erasmus Universiteit Rotterdam doet er alles aan om het onderwijs en tentaminering de komende periode doorgang te laten vinden. We zullen aanvullende voorzieningen aanbieden om de gevolgen van de COVID maatregelen voor de studievoortgang te beperken.

Het College van Bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen Onderwijs en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:. Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden.

De situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid. Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten.

Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten. Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die, anders dan verwacht aan het begin van in verband met de gevolgen van de coronacrisis, niet in staat zijn hun studie voor 31 augustus af te ronden, mogen hun studie in collegejaar afronden tegen het wettelijk collegegeldtarief 2.

Neem contact op met je studieadviseur om te bespreken binnen welke termijn je volgend jaar je studie kan afronden.

Studenten die instellingstarief betalen omdat zij al een graad op zak hebben, en, anders dan verwacht aan het begin van in verband met de gevolgen van de coronacrisis, niet in staat zijn hun studie voor 31 augustus af te ronden, mogen hun studie in collegejaar afronden tegen het wettelijk collegegeldtarief 2.

De aangepaste deadline van 1 juni geldt niet voor opleidingen die een andere oorspronkelijke deadline dan 1 mei hebben. Bekijk alle informatie over de geldende aanmelddeadline op de webpagina van de betreffende opleiding.

Aspirant-studenten die zich hebben ingeschreven voor een numerus fixus-opleidingen ontvingen 15 april de uitslag. De herinschrijvingsperiode wordt opengesteld in de eerste week van juni en duurt tot 31 augustus.

Zie voor meer informatie over herinschrijving de website. Je faculteit neemt hier zelf contact over op. Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven en je ontvangt vanuit je opleiding bericht op welke manier het tentamen alsnog wordt aangeboden: op afstand, op een later moment of dat er op een andere manier getentamineerd zal worden bijvoorbeeld een take home tentamen of een opdracht in essayvorm.

We zijn nu hard aan het werk om zoveel mogelijk tentamens op afstand of op een andere manier plaats te laten vinden. Mocht dit niet lukken, dan worden ze opnieuw op een later moment ingepland waarbij wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid m.

Je ontvangt hierover bericht vanuit je opleiding. Het uitgangspunt blijft dat voor elk vak een herkansing mogelijk is. Voor alle eerste tentamenmomenten, of ze nu verplaatst zijn of niet, geldt dat er ook een herkansing na de eerste tentamenmogelijkheid wordt gepland.

Dit kan betekenen dat het al eerder geplande herkansingsmoment wordt verplaatst. Het colloquium doctum werd gehouden op 9, 10 en 11 juni.

De herkansingen vinden plaats op 27, 28, en 29 juli. Je vindt hier o. Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen.

Hier staat onder andere welke software je hiervoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

Op deze pagina op MyEur vind je meer informatie over het online samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld voor groepsprojecten.

Je vindt er onder andere meer informatie over de software die je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe dat werkt.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar studenten ondersteunen die niet in staat zijn het online onderwijs te volgen dat als gevolg van de coronamaatregelen wordt aangeboden.

Meld je dan voor ondersteuning aan. Dat doe je door een mail te sturen naar studentendecanen eur. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

Meer informatie over off campus toegang. EUR is een inclusieve universiteit die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan.

Voor discriminatie is nooit ruimte. Het fysieke onderwijs wordt sinds 15 juni weer in beperkte mate opgestart. De meeste onderwijsactiviteiten, inclusief tentamens, zullen tot 1 september voornamelijk online plaatsvinden.

Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

Tot 1 september worden er op de campus geen evenementen georganiseerd. Daarna zal de situatie nader worden bekeken en informatie zal volgen.

Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens, scriptieverdedigingen of promotieplechtigheden vallen daar niet onder. Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd.

Als deze afspraak digitaal kan plaatsvinden, dan gaan de afspraken met scriptiebegeleiders gewoon door. Afspraken met scriptiebegeleiders mogen ook plaatsvinden op de campus, maar dan enkel op een persoonlijk kantoor.

Studenten Geneeskunde volgen de richtlijn van de locatie waar zij op dat moment hun opleiding volgen. Bekijk de richtlijnen van het Erasmus MC.

Dit kan betekenen dat je terug keert naar Nederland of terug naar je familie in je land van herkomst. Laat het ons weten als je hier hulp bij nodig hebt zowel financieel of op welke andere manier.

Voor de studenten die besluiten dat ze willen blijven waar ze, vragen we om het liability form in te vullen. Als je deze wilt ontvangen stuur dan een email naar internationaloffice eur.

Wees je er van bewust dat we je niet kunnen helpen als de situatie verslechterd. Reisverzekeringen gelden ook niet in landen met een oranje of rode kleurcode, wees je daar bewust van.

Voorbereidingen treffen visa, vluchten etc is op eigen risico. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op de website van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken.

Onze inzet is en blijft dat we de campus zo snel mogelijk openen voor onderwijs. In welke vorm hangt af van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en van de kabinetsmaatregelen die nodig zijn.

Hoe die er in detail uit gaan zien, weten we nog niet. Maar dat is voor ons geen reden om af te wachten. Zo kunnen we straks snel anticiperen en doorpakken om onze campusactiviteiten weer te starten.

We proberen hierbij de nadelige effecten voor studenten te minimaliseren, zodat er zo min mogelijk tot geen studievertraging hoeft plaats te vinden.

Dit betekent dat de verplichting tot het betalen van het collegegeld wettelijk dan wel instellingscollegegeld in stand blijft. De inning van de collegegelden blijft daarmee staan.

DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. Nederlandse en Europese studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen.

Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen.

Dit kun je zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing.

De hoogte van deze schenking hangt af van het begrotingstekort waar jij mee te kampen hebt. Het gaat hierbij niet om structurele ondersteuning.

DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen. Mocht het vanwege de omstandigheden niet lukken om je collegegeld op tijd te betalen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van de EUR.

Neem hiervoor contact op met je studieadviseur of een studentendecaan. De Corona-pandemie blijkt voor criminele organisaties en voor sommige staten een interessante gelegenheid te zijn om hun activiteiten hieraan te koppelen.

Nu we thuis werken en studeren en alles daardoor net iets anders gaat dan normaal, zijn we extra kwetsbaar voor online misdaden.

Daarom vragen we je om waakzaam te blijven. Op deze pagina in MyEUR staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat zoals een werkgroep of een hoorcollege.

Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden?

Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt. Wil je als student of docent meer weten over online proctoring, het surveilleren bij tentamens op afstand, bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwer p.

Ja, dat kan. Het assortiment van Lyreco is opgenomen in het inkoopsysteem ProActis. Let op: de kosten zijn voor rekening van de faculteit of de dienst.

Nee, dit is niet meer nodig, met uitzondering van de kantoorverdiepingen in het PT en Tinbergen Building. Blijf je maar piekeren over het coronavirus?

Voel je je somber? Zorg dat je over je welzijn in gesprek blijft met je leidinggevende of supervisor. Kun je extra hulp gebruiken?

Dan bieden we je diverse faciliteiten. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor al onze medewerkers, ongeacht type contract. Aarzel dus niet om contact op te nemen met een van de dienstverleners.

Meer informatie over de ondersteuning die we bieden vind je op MyEUR, het intranet voor medewerkers. We adviseren je eens te kijken op GoodHabitz.

Vind je het aanbod wat overweldigend? Op 31 maart jl. Heb je die niet, dan zijn er drie mogelijkheden:. De EUR volgt het advies van het kabinet: werk vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan.

Doe dit wel altijd in overleg met je leidinggevende. Op MyEUR lees je welke software en faciliteiten er zijn om thuis te werken. Ook lees je er tips om gezond en veilig thuis aan het werk te blijven en je work life balance te bewaken.

Telefonisch ziek- en betermelden heeft de voorkeur. Meld je ook ziek of beter als je aan het thuiswerken bent.

Alleen op deze manier weten wij hoe het met iedereen is en houden we overzicht van de ziek- en betermeldingen binnen onze hele organisatie.

Misschien heb je je verlof voor dit jaar al ingepland. Overweeg je je verlof anders in te delen? Ga dan met je leidinggevende in gesprek.

Onderzoek dan samen welke mogelijkheden er zijn. Op MyEUR het intranet voor medewerkers kun je meer lezen over de reguliere verlofregelingen.

De EUR adviseert alle medewerkers die in het buitenland zijn om in beginsel terug te laten keren naar Nederland of het thuisland als dat niet Nederland is.

Houd rekening met het feit dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden.

We vragen van medewerkers in het buitenland om regelmatig de EUR-inbox in de gaten te houden met nieuws over het coronavirus, alsook de dagelijkse updates op de EUR-webpagina op het coronavirus: www.

Om inzicht te krijgen in het aantal medewerkers dat zich in het buitenland bevindt en waar, hebben we gevraagd aan leidinggevenden om een inventarisatie te maken van waar medewerkers zich bevinden en hoe ze te bereiken zijn.

Mocht zich een scenario voordoen waarin het noodzakelijk is contact met deze medewerkers op te nemen is het goed om dit overzicht te hebben, inclusief de manier waarop de medewerker bereikt kan worden.

Wat kan jij doen? Geef aan je leidinggevende door waar jij bent en hoe jij het best te bereiken bent. Vragen hierover? Stel ze aan de HR Corona Helpdesk: hr.

Het overzicht van vragen wordt gebruikt bij het aanvullen van de algemene online informatie. Langzaam maar zeker keren we terug naar kantoor.

Echter, door de beperkte capaciteit als gevolg van de anderhalvemetersamenleving, moeten er keuzes worden gemaakt.

Wie mag er wel op de campus werken en wie niet? Op MyEUR kun je hieronder een toolkit downloaden. Deze toolkit is opgesteld om leidinggevenden te ondersteunen in dit proces.

Het berekenen van de door jou gekozen wisselkoers is heel eenvoudig met de valutacalculator van Wisselkoers. Met de wisselkoers calculator kun je bedragen gemakkelijk omrekenen naar andere valuta.

Omdat de wisselkoers calculator uitgaat van de koersen van dit moment, weet je precies wat het door jou ingegeven bedrag waard is in de andere valuta.

Verplicht Onjuiste invoer. Populaire wisselkoersen. Over de wisselkoers calculator Even snel de wisselkoers omrekenen van de ene naar de andere valuta.

Wist je dat Het berekenen van de door jou gekozen wisselkoers is heel eenvoudig met de valutacalculator van Wisselkoers.

Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Download het begrotingsformulier Begrotingsformulier Noodfonds pdf, Betaal jij niet onnodig te veel voor je autoverzekering? In het campusprotocol lees je de richtlijnen voor het openstellen van de campus. Een aangehouden advies is volgens de regeling Beste Spielothek in Untergriesheim finden onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden.

De toelatingscommissie houdt hier rekening mee bij de beoordeling van je aanmelding en als je wordt toegelaten, doen we ons best om je te ondersteunen bij je studie, maar je draagt ook een persoonlijke verantwoordelijkheid.

Houd er rekening mee dat het niet behalen van je bachelordiploma binnen de gestelde termijn gevolgen heeft: je wordt uitgesloten van verdere deelname aan de pre- masteropleiding totdat je je bachelordiploma hebt behaald.

Een beslissing om in september te starten met een pre- master zonder een afgerond diploma vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging.

Studieadviseurs kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuze. Studenten die niet aan de norm van het bindend studieadvies BSA van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel.

Zij krijgen de mogelijkheid om de BSA-norm alsnog te halen in het studiejaar Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de Vereniging van Universiteiten VSNU.

De Erasmus Universiteit Rotterdam doet er alles aan om het onderwijs en tentaminering de komende periode doorgang te laten vinden. We zullen aanvullende voorzieningen aanbieden om de gevolgen van de COVID maatregelen voor de studievoortgang te beperken.

Het College van Bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen Onderwijs en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:.

Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. De situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid.

Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten.

Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die, anders dan verwacht aan het begin van in verband met de gevolgen van de coronacrisis, niet in staat zijn hun studie voor 31 augustus af te ronden, mogen hun studie in collegejaar afronden tegen het wettelijk collegegeldtarief 2.

Neem contact op met je studieadviseur om te bespreken binnen welke termijn je volgend jaar je studie kan afronden. Studenten die instellingstarief betalen omdat zij al een graad op zak hebben, en, anders dan verwacht aan het begin van in verband met de gevolgen van de coronacrisis, niet in staat zijn hun studie voor 31 augustus af te ronden, mogen hun studie in collegejaar afronden tegen het wettelijk collegegeldtarief 2.

De aangepaste deadline van 1 juni geldt niet voor opleidingen die een andere oorspronkelijke deadline dan 1 mei hebben. Bekijk alle informatie over de geldende aanmelddeadline op de webpagina van de betreffende opleiding.

Aspirant-studenten die zich hebben ingeschreven voor een numerus fixus-opleidingen ontvingen 15 april de uitslag. De herinschrijvingsperiode wordt opengesteld in de eerste week van juni en duurt tot 31 augustus.

Zie voor meer informatie over herinschrijving de website. Je faculteit neemt hier zelf contact over op. Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven en je ontvangt vanuit je opleiding bericht op welke manier het tentamen alsnog wordt aangeboden: op afstand, op een later moment of dat er op een andere manier getentamineerd zal worden bijvoorbeeld een take home tentamen of een opdracht in essayvorm.

We zijn nu hard aan het werk om zoveel mogelijk tentamens op afstand of op een andere manier plaats te laten vinden.

Mocht dit niet lukken, dan worden ze opnieuw op een later moment ingepland waarbij wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid m. Je ontvangt hierover bericht vanuit je opleiding.

Het uitgangspunt blijft dat voor elk vak een herkansing mogelijk is. Voor alle eerste tentamenmomenten, of ze nu verplaatst zijn of niet, geldt dat er ook een herkansing na de eerste tentamenmogelijkheid wordt gepland.

Dit kan betekenen dat het al eerder geplande herkansingsmoment wordt verplaatst. Het colloquium doctum werd gehouden op 9, 10 en 11 juni. De herkansingen vinden plaats op 27, 28, en 29 juli.

Je vindt hier o. Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen.

Hier staat onder andere welke software je hiervoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen. Op deze pagina op MyEur vind je meer informatie over het online samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld voor groepsprojecten.

Je vindt er onder andere meer informatie over de software die je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe dat werkt.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar studenten ondersteunen die niet in staat zijn het online onderwijs te volgen dat als gevolg van de coronamaatregelen wordt aangeboden.

Meld je dan voor ondersteuning aan. Dat doe je door een mail te sturen naar studentendecanen eur.

Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt. Meer informatie over off campus toegang.

EUR is een inclusieve universiteit die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor discriminatie is nooit ruimte.

Het fysieke onderwijs wordt sinds 15 juni weer in beperkte mate opgestart. De meeste onderwijsactiviteiten, inclusief tentamens, zullen tot 1 september voornamelijk online plaatsvinden.

Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma. Tot 1 september worden er op de campus geen evenementen georganiseerd.

Daarna zal de situatie nader worden bekeken en informatie zal volgen. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens, scriptieverdedigingen of promotieplechtigheden vallen daar niet onder.

Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd. Als deze afspraak digitaal kan plaatsvinden, dan gaan de afspraken met scriptiebegeleiders gewoon door.

Afspraken met scriptiebegeleiders mogen ook plaatsvinden op de campus, maar dan enkel op een persoonlijk kantoor.

Studenten Geneeskunde volgen de richtlijn van de locatie waar zij op dat moment hun opleiding volgen. Bekijk de richtlijnen van het Erasmus MC.

Dit kan betekenen dat je terug keert naar Nederland of terug naar je familie in je land van herkomst. Laat het ons weten als je hier hulp bij nodig hebt zowel financieel of op welke andere manier.

Voor de studenten die besluiten dat ze willen blijven waar ze, vragen we om het liability form in te vullen.

Als je deze wilt ontvangen stuur dan een email naar internationaloffice eur. Wees je er van bewust dat we je niet kunnen helpen als de situatie verslechterd.

Reisverzekeringen gelden ook niet in landen met een oranje of rode kleurcode, wees je daar bewust van. Voorbereidingen treffen visa, vluchten etc is op eigen risico.

Kijk voor de meest actuele informatie altijd op de website van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken. Onze inzet is en blijft dat we de campus zo snel mogelijk openen voor onderwijs.

In welke vorm hangt af van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en van de kabinetsmaatregelen die nodig zijn. Hoe die er in detail uit gaan zien, weten we nog niet.

Maar dat is voor ons geen reden om af te wachten. Zo kunnen we straks snel anticiperen en doorpakken om onze campusactiviteiten weer te starten.

We proberen hierbij de nadelige effecten voor studenten te minimaliseren, zodat er zo min mogelijk tot geen studievertraging hoeft plaats te vinden.

Dit betekent dat de verplichting tot het betalen van het collegegeld wettelijk dan wel instellingscollegegeld in stand blijft. De inning van de collegegelden blijft daarmee staan.

DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. Nederlandse en Europese studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen.

Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen.

Dit kun je zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing.

De hoogte van deze schenking hangt af van het begrotingstekort waar jij mee te kampen hebt. Het gaat hierbij niet om structurele ondersteuning.

DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen. Mocht het vanwege de omstandigheden niet lukken om je collegegeld op tijd te betalen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van de EUR.

Neem hiervoor contact op met je studieadviseur of een studentendecaan. De Corona-pandemie blijkt voor criminele organisaties en voor sommige staten een interessante gelegenheid te zijn om hun activiteiten hieraan te koppelen.

Nu we thuis werken en studeren en alles daardoor net iets anders gaat dan normaal, zijn we extra kwetsbaar voor online misdaden.

Daarom vragen we je om waakzaam te blijven. Op deze pagina in MyEUR staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven.

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat zoals een werkgroep of een hoorcollege. Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden?

Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt. Wil je als student of docent meer weten over online proctoring, het surveilleren bij tentamens op afstand, bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwer p.

Ja, dat kan. Het assortiment van Lyreco is opgenomen in het inkoopsysteem ProActis. Let op: de kosten zijn voor rekening van de faculteit of de dienst.

Nee, dit is niet meer nodig, met uitzondering van de kantoorverdiepingen in het PT en Tinbergen Building.

Blijf je maar piekeren over het coronavirus? Voel je je somber? Zorg dat je over je welzijn in gesprek blijft met je leidinggevende of supervisor.

Kun je extra hulp gebruiken? Dan bieden we je diverse faciliteiten. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor al onze medewerkers, ongeacht type contract.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met een van de dienstverleners. Meer informatie over de ondersteuning die we bieden vind je op MyEUR, het intranet voor medewerkers.

We adviseren je eens te kijken op GoodHabitz. Vind je het aanbod wat overweldigend? Op 31 maart jl. Heb je die niet, dan zijn er drie mogelijkheden:.

De EUR volgt het advies van het kabinet: werk vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Doe dit wel altijd in overleg met je leidinggevende.

Op MyEUR lees je welke software en faciliteiten er zijn om thuis te werken. Ook lees je er tips om gezond en veilig thuis aan het werk te blijven en je work life balance te bewaken.

Telefonisch ziek- en betermelden heeft de voorkeur. Meld je ook ziek of beter als je aan het thuiswerken bent. Alleen op deze manier weten wij hoe het met iedereen is en houden we overzicht van de ziek- en betermeldingen binnen onze hele organisatie.

Misschien heb je je verlof voor dit jaar al ingepland. Overweeg je je verlof anders in te delen? Ga dan met je leidinggevende in gesprek. Onderzoek dan samen welke mogelijkheden er zijn.

Op MyEUR het intranet voor medewerkers kun je meer lezen over de reguliere verlofregelingen. De EUR adviseert alle medewerkers die in het buitenland zijn om in beginsel terug te laten keren naar Nederland of het thuisland als dat niet Nederland is.

Houd rekening met het feit dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden. We vragen van medewerkers in het buitenland om regelmatig de EUR-inbox in de gaten te houden met nieuws over het coronavirus, alsook de dagelijkse updates op de EUR-webpagina op het coronavirus: www.

Om inzicht te krijgen in het aantal medewerkers dat zich in het buitenland bevindt en waar, hebben we gevraagd aan leidinggevenden om een inventarisatie te maken van waar medewerkers zich bevinden en hoe ze te bereiken zijn.

Mocht zich een scenario voordoen waarin het noodzakelijk is contact met deze medewerkers op te nemen is het goed om dit overzicht te hebben, inclusief de manier waarop de medewerker bereikt kan worden.

Wat kan jij doen? Geef aan je leidinggevende door waar jij bent en hoe jij het best te bereiken bent. Vragen hierover? Stel ze aan de HR Corona Helpdesk: hr.

Het overzicht van vragen wordt gebruikt bij het aanvullen van de algemene online informatie. Langzaam maar zeker keren we terug naar kantoor.

Echter, door de beperkte capaciteit als gevolg van de anderhalvemetersamenleving, moeten er keuzes worden gemaakt. Wie mag er wel op de campus werken en wie niet?

Op MyEUR kun je hieronder een toolkit downloaden. Deze toolkit is opgesteld om leidinggevenden te ondersteunen in dit proces. Hoe kun je als leidinggevende je medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de coronacrisis?

En hoe kun je nieuwe werknemers toch welkom heten, ook al zien we elkaar nog niet op kantoor? Bekijk op MyEUR de veelgestelde vragen voor leidinggevenden omtrent het coronavirus.

Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen.

Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www. Zie voor informatie over dienstreizen het antwoord op de vraag 'Hoe wordt er met dienstreizen omgegaan?

Als je deze symptomen hebt, kun je overigens ook griep hebben. Er is geen sprake van testen en er is geen meldplicht voor reizigers die terugkomen.

Ook bij het ontvangen van studenten en gasten uit het buitenland houden we ons aan eventuele restricties uitgevaardigd door het RIVM of het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het inreizen vanuit bepaalde gebieden.

Bovendien kan er een uitreisverbod zijn voor mensen vanuit besmette gebieden. De campus zelf is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden.

Weten welke faciliteiten er open zijn en wanneer? Bekijk de FAQ 'Is de campus open? Kan ik gebruikmaken van de voorzieningen?

Je kan de campus ook online bezoeken via onze virtual experience. Bekijk voor de aanmelddeadline van de opleidingen met selectie zonder fixus de webpagina van de betreffende opleiding.

Daarnaast is er op 16 augustus een internationale dag die alleen bedoeld is voor internationale studenten. Het eerste deel is een interactief digitaal platform waar je de kans krijgt om in contact te komen met andere studenten en verenigingen.

Hier vind je informatie over de stad Rotterdam, de Erasmus Universiteit en je nieuwe studentenleven. Het geeft je alles wat je moet weten om je studie op de juiste manier te starten.

Naast het online platform gaan we ook meerdere activiteiten organiseren in de stad Rotterdam. Deze activiteiten sluiten uiteraard aan bij de maatregelen van de overheid.

Via meeloopdagen. Ja, onze studies zijn toegankelijk voor topsporters. De situatie omtrent het coronavirus verandert van dag tot dag. Wat betekent dit voor jouw studie, of voor je werk?

Kijk op het platform 'Are you OK out there? Op MyEUR lees je als medewerker meer over online lesgeven, online samenwerken en veilig en gezond thuiswerken.

Publieksinformatienummer voor vragen over het Coronavirus: 13 Bekijk hier de testlocaties van het GGD , waar je je kunt laten testen bij symptomen.

Updates en veelgestelde vragen omtrent corona. Heropening van de campus Vanaf 15 juni gaat de campus stapsgewijs weer open voor studenten en medewerkers.

Lees meer Op 3 juni heeft de overheid aangekondigd dat de meeste coronamaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd.

Werk zoveel mogelijk thuis. De wisselkoersen calculator maakt het berekenen van een wisselkoers zo een fluitje van een cent.

Je kunt deze tool ook gebruiken als eurocalculator. Dit is erg handig als je geld wilt gaan wisselen of als je voor je vakantie alvast een koers wilt weten waarmee je tijdens de reis makkelijk prijzen kunt omrekenen.

Het berekenen van de door jou gekozen wisselkoers is heel eenvoudig met de valutacalculator van Wisselkoers. Met de wisselkoers calculator kun je bedragen gemakkelijk omrekenen naar andere valuta.

Omdat de wisselkoers calculator uitgaat van de koersen van dit moment, weet je precies wat het door jou ingegeven bedrag waard is in de andere valuta.

Verplicht Onjuiste invoer.

Neo NEO Krypto. Hier haben wir schnell einen guten Wechselkurs gefunden. Sie können Beste Spielothek in Nirnharting finden mit einer Transaktion von Euro anfangen und sehen wie einfach alles funktioniert. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ablauf einer Transaktion bei ExchangeMarket. Ich hab mich online angemeldet, meinen Account aktiviert und kann jetzt Euro günstig kaufen Casinos Las Vegas unterstütze ein Schweizer Unternehmen. Ich habe mich entschieden Exchangemarket. Super online Wechselstube wenn jemand günstig euro wechseln möchte. Unsere Firma beschäftigt sich mit Spiele Monkey Island - Video Slots Online Import von Fahrzeugen aus dem Ausland. Meine Frau und Beste Spielothek in HaГџteben finden wechseln bereits seit Jahren bei Euch Geld. Cardano ADA Krypto. Eine win-win Situation. So weiss man immer zu welchem Euro Kurs man wechselt. Golem GNT In EUR. Jemand in der Arbeit der Grenzgänger ist hat mit dann zum Geldwechsel exchangemarket. Einfach geil. Umrechnung US-Dollar in Pfahlberg Magdeburg. Dennis Lörrach. Die Transaktion wurde innerhalb von einem Tag abgewickelt. Weitere Informationen zur Simple Club Login eines vollen Profils finden Sie hier. Bytom BTM Krypto. Verzögerung Deutsche Börse: 15 Min.

1 comments

Es nur die Bedingtheit, nicht mehr

Hinterlasse eine Antwort